Programma Maastricht 2019

Het exacte tijdschema van het congres vindt u hier

Minimally invasive, resin-bonded tooth replacement

Matthias Kern (CV)

Resin-bonded fixed dental prostheses (RBFDPs, so-called Maryland bridges) with two metal retainer wings have been introduced over 40 years ago for a minimally invasive replacement of missing teeth. Resin-bonded attachments for removable dental prostheses have been described 30 years ago. However unfortunately due to various reasons, metal-ceramic RBFDPs are not considered a comparable treatment modality to implants by most of the dentists and resin-bonded attachments are not well-known to many dentists.

Cantilevered RBFDPs with a single ceramic retainer wing were introduced 20 years ago. They provide better esthetics and are less invasive than two-retainer RBFDPs. In the meantime, excellent long-term data of these minimal invasive treatment options are available.

However, it is a prerequisite that the dentist has a good understanding about indications, materials properties and the clinical procedures including specific bonding techniques.

This lecture summarizes the essential knowledge on the successful clinical application of minimally invasive and resin-bonded attachments and RBFDPs, which often present an excellent and less costly treatment alternative to single implants or conventional prosthetic restorations.

 

De tandarts van de toekomst studeert nu af

Marco Cune (CV)

De tandarts van de toekomst is opgeleid als regisseur van zorg (teamconcept). Ze* heeft grenzeloos vertrouwen in preventie en in haar vermogen de levensstijl van haar patiënten te modificeren tot gezond gedrag. Daarvoor hanteert ze gesprekstechnieken als motivational interviewing. Ze weet dat de patiënt de regie over zijn eigen gezondheid wil voeren (positief gezondheidsmodel van Huber). Bij de behandeling van kinderen volgt ze het voorbeeld van Nexø. Ze is zich ervan bewust dat de mond de spiegel van de gezondheid is. Ze is goed in parodontale diagnostiek, maar de behandeling laat ze aan een ander. Als er dan toch invasief ingegrepen moet worden, dan kiest ze voor bewezen technieken en betrekt de patiënt daarin (evidence based  / shared decision making). Ze spaart zoveel tandweefsel als mogelijk (optimaal invasief, actieve minimale interventie tandheelkunde), werkt met adhesieve technieken. Ze is reuze handig met composiet (maar heeft nog niet veel vlieguren gemaakt). Ze schroomt er niet voor om partieel lithium disilicaat toe te passen. Ze is best handig met afdrukmaterialen, maar ook met een mondscanner kan ze goed uit de voeten. Implantaten ziet ze als de ideale oplossing voor diverse problemen. De medische situatie van oudere mensen kan ze goed op waarde schatten. Ze werkt alleen met vergroting. Een volledige endo vindt ze zonde en ze ziet meer in het vitaal houden van een pulpastomp bij diepe cariës. Ze wil het liefste parttime werken en ondernemerschap zit haar niet in het bloed. Sluit dit allemaal aan bij uw praktijk? Hopelijk wel, want ze komt binnenkort solliciteren.

*Waar gesproken wordt over ‘zij’ mag u ook ‘hij’ lezen, hoewel dat niet erg realistisch is

 

De 2 E’s doen de 3 V’s | Verantwoord, Voorspelbaar en Verzorgd

Eric van der Winden (CV) en Eric-Jan Royakkers (CV)

De lezingen geven zicht op restauratieve concepten en procedures met veel verschillende keramische materialen. Eric’s concept is gebaseerd op het direct werken met patiënten om een zo hoog mogelijk esthetisch resultaat te behalen.

Sinds de komst van “Digital Smile Design” is backwards planning actueler dan ooit. Door deze tool die tegenwoordig in bijna alle tandheelkundige planning software aanwezig is, zijn wij tegenwoordig in staat om aan de 3 V’s te voldoen.

Deze duo presentatie zal starten in het tijdperk voor DSD en dan in snel tempo overgaan in de tegenwoordige tijd met DSD en laat zien dat DSD veel meer is dan een glad verkooppraatje

 

Update in orthodontisch chirurgische samenwerking

Eddy Becking (CV) en Sandy van Teeseling (CV)

Orthognatische chirurgie, kaakstandcorrectie, is bij uitstek een samenwerkingsverband van de tandarts-algemeen practicus met de beide tandheelkundige specialismen, orthodontie en MKA-chirurgie. Het vakgebied ontwikkelt zich snel dankzij 3D technologie (planning en printing), medische ontwikkelingen (reductie morbiditeit en bloedverlies) en begrip over de psycho-sociale implicaties. Dankzij een paradigma wijziging van min of meer alleen occlusieherstel naar een gecombineerde functieverbeterende behandeling met harmonisatie van het gelaat geeft aansprekende resultaten.

In een duopresentatie geven Sandy van Teeseling en Eddy Becking, respectievelijk Orthodontist en MKA-chirurg in Amsterdam en Haarlem, een inzicht in deze samenwerking en de indicaties, technische aspecten, resultaten en complicaties van orthognatische chirurgie.

 

Endodontologie 2019: in en om de wortels

Joerd van de Meer (CV)

In de afgelopen 20 jaar is bijzonder veel veranderd in de endodontologie op gebied van preparatie, desinfectie en obturatie van het wortelkanaalstelsel. Onze kennis over de verschillende processen bij infectie en genezing in de gebitselementen is door nieuwe technologie enorm toegenomen. En daarmee zijn ook nieuwe inzichten ontstaan over hoe we het beste de behandelingen kunnen uitvoeren. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderdelen van de endodontologie en op welke wijze u het beste kunt omgaan met de endodontische uitdagingen die op uw pad komen.

 

Wat Tandartsen over vergeten moeten weten

Douwe Draaisma (CV)

De fabrieksinstelling van ons geheugen is niet onthouden en leren, maar vergeten. We vergeten veel meer dan we ooit zullen onthouden. Al ver voor het begin van de ouderdomsvergeetachtigheid worden we geconfronteerd met specifieke soorten van vergeten. Hoe kan het dat uw collega wel uw idee onthouden heeft, maar vergeten is dat het úw idee was? Welke vormen van vergeten zijn leeftijdsgebonden? Kun je opzettelijk vergeten? Kun je herinneringen wissen, bijvoorbeeld door EMDR-therapie? Welk aandeel heeft het geheugen in de illusie dat het leven sneller gaat als je ouder wordt? En vooral: wat zou een tandarts over herinneren en vergeten moeten weten bij het uitoefenen van zijn praktijk?

Douwe Draaisma (1953) is hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef verschillende boeken over het autobiografische geheugen, waaronder Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (2001) en Als mijn geheugen me niet bedriegt (2016).

 

Kwaliteit in de mondzorg

Joris Muris (CV)

Wat is kwaliteit van (mond)zorg eigenlijk en hoe meten we dat? Dit zijn twee belangrijke ogenschijnlijk eenvoudige vragen die de beroepsgroep momenteel bezighouden. Op het moment dat je kwaliteit beschrijft, moet je je eraan houden en kun je er ook op worden afgerekend; en dat levert spanningen op. De beroepsgroep zelf wil graag een hoge kwaliteit leveren en slaagt daar ook in als je de Nederlandse mondzorg vergelijkt met de mondzorg in rest van de wereld. Echter, de maatschappij (overheid [VWS], de financiers [zorgverzekeraars] en de patiënt) vraagt of eigenlijk eist dat ook de mondzorg verantwoording aflegt voor haar handelen en inhoud geeft aan het begrip kwaliteit van mondzorg. De eerste stappen in die richting zijn verplichte bij- en nascholing en het ontwikkelen van EBRO-waardige richtlijnen. Begrijpelijk dat hier door sommige collega’s met argusogen naar gekeken wordt aangezien de autonomie beperkt en de werk- en regeldruk verhoogd worden. Toch is dit een ontwikkeling die we niet kunnen stoppen. Dit gaat u merken in de dagelijkse praktijk. Gelukkig worden tegenwoordig studenten, uw toekomstige collega’s, opgeleid met transparantie over kwaliteit en het werken met richtlijnen. Voor hun is dat volstrekt normaal. Voor u ook?