Programma Maastricht 2018

De sprekers voor het congres in 2018 zijn vastgelegd. Dit jaar willen we met name een podium bieden aan jonge talentvolle sprekers.

Wiebe Derksen: Moderne keuzen voor supra-structuren

In de hedendaagse tandheelkunde, en met name in de implantologie, lijken er iedere dag nieuwe technieken en materialen beschikbaar te komen. Het is soms moeilijk om door de bomen het bos nog te kunnen zien. In de lezing zullen verschillende implantaatrestauraties worden belicht. Extra aandacht zal worden besteed aan het gebruik van CAD/CAM, Guided Surgery en pre-chirurgische digitale planning. Door implementatie van CAD/CAM is vooral de werkwijze in het tandtechnisch-laboratorium revolutionair veranderd. Strategische beslissingen over abutment- en materiaalkeuze, die toepasbaar zijn in de dagelijkse implantologie-praktijk, zullen de revue passeren. Daarnaast zal worden belicht hoe beter samen te werken met het laboratorium in het ontwerpen van kroon en brugwerk.

Derk Jan Jager:  Wat zie ik, wat doe ik? Uit de praktijk van een prothetisch-restauratief tandarts

Derk Jan zal in deze presentatie casuïstiek bespreken uit de praktijk van de prothetisch-restauratief tandarts. Resultaatgerichte behandelplanning voor (onverklaarbare) slijtage, droge mond problematiek en aangeboren/verworven dentale afwijkingen zullen hierbij de revue passeren. De rode draad zal zijn hoe verklaringen te vinden voor ogenschijnlijk onverklaarbare mond- en gebitsproblemen, hoe een plan van aanpak op te stellen en hoe de optimale omgeving te creëren voor het gebit en uw restauraties. Aangezien de spreker een liefhebber is van speeksel en geïnteresseerd is in het oplossen van droge mondproblematiek zal ook een zijstap worden gemaakt naar de rol die speeksel heeft in het beschermen van de dentitie tegen bijvoorbeeld slijtage, tanderosie en cariës. Er zal worden besproken hoe u achterhaald of uw patiënt last heeft van een hyposalivatie/xerostomie en hoe u eenvoudig speekselonderzoek in de praktijk uitvoert.

Erik Jan Muts: Up to date behandeling van gebitssslijtage 3.0, Digitaal Rehabilitatie Concept

Het ‘Digitaal Rehabilitatie Concept’ (DRC) is een alomvattend behandelconcept dat gebruik maakt van digitale workflows in de reconstructieve tandheelkunde. Fotografie, afdrukken, plannen, designen, produceren en het controleren (van de occlusie) kan tegenwoordig allemaal digitaal. Hoe zijn deze digitale technieken te implementeren in de behandeling van slijtage? En welke voordelen kunnen deze technieken bieden? De mogelijkheden met DRC zijn enorm en maakt voorspelbaar werken eenvoudiger.

Paul de Kok: Keramiek of Composiet? Een uiteenzetting van wetenschap en klinische ervaring.

Een dagelijks dilemma in de algemene praktijk is de keuze tussen een composiet-, of een keramische restauratie. Wat is voor welke indicatie de meest duurzame, meest effectieve en minst invasieve oplossing? Opvallend genoeg is voor deze keuze nog nooit een evidence-based richtlijn ontwikkeld en lijkt deze met name gebaseerd op een ‘in my hands it works’ principe. Paul de Kok zet zijn wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaring uiteen om tot een beter onderbouwde afweging te komen tussen deze twee behandelopties.

Danielle Boonzaaijer: Endodontologie: Een richtlijn.

Sinds het voorjaar van 2018 is er een richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling. Hierin worden, na het zorgvuldig doornemen van de laatste stand van zaken in de literatuur, aanbevelingen gedaan. Wat kunt u daar als algemeen practicus mee in uw praktijk? Na de lezing bent u weer op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen.

Erwin Berkhout: Radiologische diagnostiek van alle kanten belicht.

Hoe haalt u het maximale (diagnostisch… 😉 ) resultaat uit uw röntgendiagnostiek? Hoe optimaliseert uit de diagnostische omstandigheden en wat zijn de valkuilen en grenzen aan de moderne röntgendiagnostiek? En als u die grenzen heeft bereikt, welke aanvullende waarde biedt diagnostiek met conebeam CT U dan?  Met zijn lezing die diagonaal door de hedendaagse radiologie gaat, hoopt Erwin Berkhout u antwoord te geven op deze vragen. En let op: de lezing telt mee in het kader van de verplichte nascholing vanwege het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming!

Jos Kole en Wolter Brands: Goed geoordeeld? Tandartspraktijk op het grensgebied van recht en ethiek

Inleiding thema recht en ethiek in de tandartspraktijk (met concrete casuïstiek als uitgangspunt)

 1. Thema 1: Beroepsgeheim en kindermishandeling – een kwestie van vertrouwen
 2. Thema 2: Mondzorg aan wilsonbekwame patiënten
 3. Thema 3: U vraagt, wij draaien? Wenstandheelkunde

Onder leiding van een expert in het gezondheidsrecht voor tandartsen, Wolter Brands (KNMT), en een expert in de beroepsethiek van tandartsen, Jos Kole (Radboudumc), reflecteren en discussiëren we over  kwesties die elke tandarts wel zo nu en dan tegenkomt in haar of zijn praktijk. Wat te doen om goed te doen en juridisch verantwoord te werk te gaan? Bij vermoeden van kindermishandeling, de zorg voor wilsonbekwame patiënten en esthetische wensen van patiënten rijzen allerlei vragen. Wat mag en moet je als tandarts, binnen de grenzen van de wet doen? En wat is ethisch verantwoord?

Deze vrijdagmiddag zal een interacteive mix van discussie, debat en mini-lezingen worden. We rekenen op uw actieve inbreng.

Sjoerd Smeekens: Preventie en behandeling vanuit reconstructief oogpunt

Ook al hebben onze cliënten vaak nergens last van, dit betekent niet dat er geen risico’s bestaan op symptomen die de duurzaamheid van de dentitie verkorten. Het is zinvol om een gestructureerde risicoanalyse door te voeren en op het juiste moment preventieve stappen in te leiden om onnodige symptomen te voorkomen. Hierbij wordt binnen de reconstructieve tandheelkunde gestreefd naar een wederzijdse occlusale bescherming door front- hoektandgeleiding en een goede interdigitatie in de zijdelingse delen.

De terechte vraag wordt regelmatig gesteld of deze occlusale verhoudingen wel daadwerkelijk nodig zijn om een duurzame situatie te handhaven of te bereiken. Tijdens deze voordracht zal uitgebreid stil worden gestaan bij de factoren die bepalen wanneer het wel zinvol is om aan deze voorwaarden te voldoen en wanneer ervan kan worden afgeweken. Daarnaast zal aan de hand van verschillende klinische casussen een gestructureerde planning en behandelingsstappen worden voorgesteld, die helpen om risico’s te minimaliseren en een voorspelbaar resultaat te bereiken.

Moderator: Joris Muris

Leerdoelen

Na afloop van het congres bent u op de hoogte van:

 • de laatste ontwikkelingen in de implantologie op gebied van nieuwe technieken, abutments en materialen. Tevens worden nieuwe restauraties op implantaten belicht. Trefwoorden zijn CAD/CAM, Guided Surgery, pre-chirurgische digitale planning en tandtechniek.
 • het werk wat de gedifferentieerde prothetisch-restauratief tandarts verricht op het gebied van behandelplanning voor (onverklaarbare) slijtage, droge mond problematiek, aangeboren/verworven dentale afwijkingen, onverklaarbare mond- en gebitsproblemen en hoe een speekselonderzoek uitgevoerd wordt.
 • het ’Digitaal Rehabilitatie Concept’ (DRC); een alomvattend behandelconcept dat gebruik maakt van digitale workflows in de reconstructieve tandheelkunde.
 • de wetenschappelijke onderbouwing achter de keuze van de composiet-, of een keramische restauratie voor het restaureren van een element. Wat is voor welke indicatie de meest duurzame, meest effectieve en minst invasieve oplossing?
 • de nieuwste richtlijn (voorjaar 2018) op het gebied van de endodontische diagnostiek en behandeling, leert u wat u als algemeen practicus daarmee in de praktijk kunt en bent u op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen.
 • op welke wijze u het maximale diagnostisch resultaat uit uw röntgendiagnostiek haalt, en de aanvullende waarde de conebeam CT uw diagnostiek kan brengen.
 • juridisch en ethisch verantwoord te werk kunt gaan in uw vak. Onder leiding van een expert in het gezondheidsrecht voor tandartsen en een expert in de beroepsethiek van tandartsen reflecteren en discussiëren we over kwesties die elke tandarts wel zo nu en dan tegenkomt in haar of zijn praktijk. Er wordt gerekend op uw actieve inbreng.
 • de werkwijze van de reconstructief tandarts. Aan de hand van verschillende klinische casussen worden een gestructureerde planning en behandelingsstappen voorgesteld, die helpen om risico’s te minimaliseren en een voorspelbaar resultaat in gebitsrehabilitatie te bereiken.

Tijdig inschrijven is wenselijk. U zich hier inschrijven en gebruik maken van de korting die u krijgt als u vroeg inschrijft. Dit congres kent een gemaximeerde deelname van 100 personen.

CV’s van de sprekers vindt u hier

Het tijdschema van het congres vindt u hier