Accreditaties en registers

De cursus is geaccrediteerd door stichting QuAT en uw deelname wordt geregistreerd bij het KRT, het Kwaliteitsregister Tandartsen. U ontvangt na afloop van de cursus het certificaat.

Tandheelkuq-keurmerk-nov-2016nde up to date, georganiseerd door de Stichting Dental-Education is geaccrediteerd voor het Q keurmerk. Dit houdt tevens in dat de deelnemers aan deze nascholing geregistreerd worden in het Kwaliteitsregister Tandartsen voor een geaccrediteerde cursus. Het Q-Keurmerk® staat voor échte kwaliteit en is het keurmerk voor alle bij- en nascholing in de Tandheelkunde.

krtKRT registreert deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals: cursussen, congressen & symposia, e-learning, ICO (intercollegiaal overleg), maar ook ALV (algemene ledenvergaderingen). We spreken van erkende scholing als de activiteit voldoet aan de criteria uit de reglementen van KRT .

CRKBO_InstellingTandheelkunde up to date, georganiseerd door de Stichting Dental-Education is als instelling officieel geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.