Programma Maastricht 2015

SPREKERS MAASTRICHT 2015

Willem Fennis
CV

Dr. Willem M.M. Fennis is in 1996 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en heeft daarna in verschillende praktijken gewerkt. Van 1997 tot 2009 was hij verbonden aan het UMC St. Radboud Nijmegen (Orale Functieleer en Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde). In 2005 promoveerde hij op een proefschrift over knobbelvervangende adhesieve restauraties. Sinds 2009 is hij coördinator Maxillofaciale Prothetiek van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie & Bijzondere Tandheelkunde van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde.

Marga Ree

CV

Marga Ree studeerde in 1979 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. Na 19 jaar algemene praktijk besloot zij in 1998 de opleiding endodontologie te gaan volgen. In 2001 voltooide zij haar specialisatie en geeft sindsdien zeer regelmatig postacademische cursussen en lezingen. Zij is een veelgevraagd spreker op buitenlandse congressen en heeft inmiddels meer dan 150 lezingen en hands-on cursussen gegeven in binnen- en buitenland. Zij is als docent verbonden aan twee universitaire endodontologie opleidingen in Duitsland. Marga heeft diverse publicaties op haar naam staan in nationale en internationale vakbladen en heeft een bijdrage geleverd aan een aantal boeken op het gebied van endodontologie en algemene tandheelkunde. Sinds 1980 heeft zij een praktijk in Purmerend, waarvan de laatste vijftien jaar een verwijspraktijk voor endodontologie.

Titels

Lezing 1. Dilemma’s in endodontische behandelplanning: herbehandeling, chirurgie of implantaat?

Lezing 2. Hoe gaan we om met gecalcificeerde wortelkanalen?

Jacques Baart
CV

Jacques Baart (1950) volgde de middelbare school en de studie tandheelkunde in Nijmegen. In begin 1975 behaalde hij zijn tandartsdiploma en begon de specialisatie Mondziekten en Kaakchirurgie in Amsterdam. In 1979 volgde de aanstelling tot chef de policlinique en later ook chef de clinique op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VU medisch centrum, aanvankelijk onder Prof. Van der Kwast, later Prof. Van der waal en thans Prof. Forouzanfar. Bij de patiëntenbehandeling richt hij zich vooral op de kaakchirurgische behandeling van kinderen met aangeboren en verworven aandoeningen. Hij is nauw betrokken bij het studentenonderwijs op ACTA en bij de opleiding tot MKA chirurgen in het VUmc. Hij verzorgt bij- en nascholingscursussen op het gebied van Lokale anesthesie in de tandheelkunde, Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk en Symptomen en syndromen. Daarnaast schreef hij een 4-tal studieboeken en ongeveer 140 wetenschappelijke artikelen. Hij vervulde vele bestuurlijke functies: onder andere voorzitter van de sectie specialisten KNMT, voorzitter van de Ned Ver MKA, voorzitter van de WTA en lid van het bestuur NVT. Hij is getrouwd met Annelies Jorna, MFP-tandarts. Ze hebben 3 volwassen zonen.

Titels

Lezing 1. Veilige en effectieve verdoving, sedatie en narcose.

Lezing 2. Tandletsel: de gevolgen inclusief een autotransplantatie.

Lezing 3. Opaciteiten in de hals op het OPT.

Bas van Alphen

CV

Prof. Dr. S.P.J. (Bas) van Alphen studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij in 2006 ook promoveerde op het proefschrift ”Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Een bijdrage aan de ontwikkeling van een screeningsinstrument”. Vanaf 1997 is hij werkzaam als psycholoog bij GGz-instelling Mondriaan Ouderen en tevens aangesteld als programmaleider met de aandachtsgebieden persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen bij ouderen. Van 2004-2012 is hij hoofddocent geweest van de module Ouderen van de GZ-opleiding bij RINO Zuid en vanaf 2009 is hij hoofddocent van de module Ouderen binnen de psychotherapieopleiding bij RINO Zuid. Als auteur is hij verbonden aan een tachtigtal wetenschappelijke publicaties. Hij neemt zitting in nationale en internationale redactieraden van wetenschappelijke tijdschriften, adviesorganen en expertpanels. Zijn onderzoeksleerstoel Klinische ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel is gevestigd aan de vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie met als leeropdracht persoonlijkheidsstoornissen en aanverwante problematiek bij ouderen.

Titel

Gedragsproblemen bij ouderen.

Erik Ranzijn

CV

Erik Ranzijn studeerde psychologie en informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte eerst als automatiseringsadviseur, en promoveerde vervolgens aan de Universiteit Twente aan de faculteit Toegepaste Onderwijskunde. Hij werd daarna trainer/adviseur bij Boertien en Partners, waar hij later als business unit directeur verantwoordelijk was voor projecten op het gebied van de opleidingstechnologie. Na een korte periode als projectmanager High Technology Training bij Circon te hebben gewerkt, werd hij directeur van Yntema Training te Veenendaal, een van de oudste trainingsbureaus van ons land. In 1999 richtte hij Roovos Organisatieontwikkeling op. Vanuit dit bureau verzorgt Erik Ranzijn speciale programma’s voor personen in de tandheelkundige praktijk. U kunt denken aan trainingen Communicatie, Conflictbeheersing en Omgaan met lastig gedrag. Daarnaast begeleidt hij praktijken in hun ontwikkeling als organisatie. Hij begeleidt en adviseert maatschappen rond samenwerking, leidinggeven en (personeels)management. Hij is auteur van het boek ‘De Tandarts aan de Leiding’ en heeft vele artikelen op zijn naam staan.

Titel

“Bedrijfsvoering en personeelsmanagement…………mag het een onsje minder?”

Sjoerd Smeekens

CV

In 1997 afgestudeerd aan de universiteit van Nijmegen. Na 10 postdoctorale universiteitsjaren in Basel (CH) en Freiburg (D), werd de Zwitserse specialisatie in de reconstructieve tandheelkunde (SSRD) en de Duitse specialisatie in prothetische tandheelkunde en materiaalkunde (DGPro) behaald en promoveerde hij in Freiburg. Dr. Sjoerd Smeekens is erkend tot Europees specialist in prosthodontics (EPA), heeft een kliniek en academie voor reconstructieve tandheelkunde te Beuningen, is bestuurslid van de NVVRT en als extern docent aan de universiteiten van Nijmegen en Pennsylvania (USA) werkzaam.

Titel

Geen gebaal door de keuze van het juiste materiaal

Hugo de Bruyn

CV

Hugo De Bruyn studeerde af als tandarts aan de KULeuven in 1983. Hij was als assistant werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen aan de vakgroep Parodontologie, Prothetodontie en Sociodontie waar hij in 1987 promoveerde bij Prof. Joop Arends en Taco Pilot. Hij was masterstudent en post-doc researcher verbonden aan de Lund Universiteit van 1987-1988. Daar werd hij vanaf 1997 associate professor aan de afdeling parodontologie. Van 1988 tot 2004 had hij een parodontologie-implantologie verwijspraktijk te Brussel. Sinds 2004 aangesteld aan de Universiteit Gent. Hij is hoogleraar parodontologie en verantwoordelijk voor onderwijs in het betrokken vakgebied aan studenten tandheelkunde. Hij is tevens voorzitter van de opleidingscommissie onderwijs tandheelkunde. Als coördinerend stagemeester eveneens verantwoordelijk voor de driejarige master na masteropleiding en specialistenopleiding parodontologie aan de UGent. Hij is hoofd van het postgraduaat programma orale implantologie en sinds 2009 visiting Professor op het Department Prosthodontics van  Malmö University Sweden. Sinds 2012 stuurt hij de  researchcluster “parodontologie, orale implantologie, uitneembare en implantaatprothetiek” aan. Hij is een veel gevraagd spreker (nationaal en international), publiceerde meer dan 150 artikels waarvan 120 in internationale peer-reviewed tijdschriften.

Titel

Van dogmatische naar pragmatische behandelprotocollen in de orale implantologie.

Het programma van het congres:

Tijd DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015
08.45 Opening congres en introductie eerste spreker door moderator Willem Fennis – CV
09.00 Marga Ree: Lezing 1. Dilemma’s in endodontische behandelplanning: herbehandeling, chirurgie of implantaat?
10.30 Pauze
11.00 Marga Ree: Lezing 2. Hoe gaan we om met gecalcificeerde wortelkanalen?
12.30 Lunch
13.30 Jacques Baart: Lezing 1. Veilige en effectieve verdoving, sedatie en narcose. Lezing 2. Tandletsel: de gevolgen inclusief een autotransplantatie.
15.00 Pauze
15.30 Jacques Baart: Lezing 3. Opaciteiten in de hals op het OPT.
17.00 Einde eerste congresdag
  Aansluitend wordt de dag afgesloten met een borrel in het Crowne Plaza Hotel.
   
Tijd VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2015
09.00 Bas van Alphen: Gedragsproblemen bij ouderen.
10.30 Pauze
11.00 Erik Ranzijn: “Bedrijfsvoering en personeelsmanagement…………mag het een onsje minder?”
12.30 Lunch
13.30 Sjoerd Smeekens: geen gebaal door de keuze van het juiste materiaal deel 1.
15.00 Pauze
15.30 Sjoerd Smeekens: geen gebaal door de keuze van het juiste materiaal deel 2.
17.00 Einde tweede congresdag
  Aansluitend gezamenlijk (wandelend) vertrek naar een externe locatie voor een afsluitende borrel.
   
Tijd ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015
09.00 Hugo de Bruyn: van dogmatische naar pragmatische behandelprotocollen in de orale implantologie deel 1.
10.30 Pauze
11.00 Hugo de Bruyn: van dogmatische naar pragmatische behandelprotocollen in de orale implantologie deel 2.
12.30 Afsluiting congres door moderator Willem Fennis en invullen kennistoets en evaluatieformulier
13.00 Einde congres
  Uitreiken certificaten.