Nils van Calcar

Nils van CalcarNils van Calcar, afgestudeerd aan het ACTA Amsterdam in 2000. Hij werkt als cosmetisch en prosthodontisch tandarts in verwijspraktijk samen met implantologen, een parodontologe, endodontologen, een orthodontiste en met een in de praktijk aanwezige tandtechniker. Verder werkt hij bij de afdeling Orale Functieleer en restauratieve tandheelkunde aan het ACTA. Hier geeft hij college en is een klinisch instructeur bij KREST (Restauratieve Masterfase). Op het ACTA is hij tevens zijn PhD. traject begonnen.

De afgelopen 10 jaar is hij een veel gevraagd spreker over esthetische tandheelkunde. Met als onderwerpen: het esthetische behandelplan en de richtlijnen, behandelen van slijtage patienten, porceleinen veneers, esthetic layering met composieten en intraoral scannen. Dit in heel Europa, Rusland en het Middenoosten. In deze lezingen ligt het zwaartepunt op de klinische protocollen. Hij is tevens de cursusleider van de Cosmetic Academy met als docenten: Pieter Ghysens, Sandy van Teeseling, Daan van Oort en Linda Greenwall.

Titel: Esthetische tandheelkunde

Samenvatting
Slijpen of plakken? In de tandheelkundige wereld is de vraag naar minimaal invasieve behandeling van  verloren gegaan tandweefsel steeds groter. De als gevolg van trauma, erosie en slijtage verdwenen stukjes weer heel te maken is een uitdaging. Dit levert veel vragen op. Welk materiaal en welke techniek te gebruiken? Beginnen met slijpen of plakken? In deze lezing zal ik proberen antwoord te geven op materiaal keuze, composiet of porselein en welk porselein?

De indicaties van deze materialen en de technieken benodigd voor succes. We zullen filosoferen over deze keuzes en wat de mijne is binnen het concept van minimaal invasieve tandheelkunde. “Tijdelijke keuzes, definitieve keuzes of langdurig tijdelijke keuzes”. Als we voor porselein kiezen, wat zijn de moderne materialen en technieken. Een belangrijke component in “the dynamic treatment plan” is composiet. Ik wil uitleggen hoe je via een eenvoudige protocol zeer fraaie esthetische resultaten kunt halen.