Michiel de Cleen

Michiel de CleenMichiel de Cleen (1962) is tandarts-endodontoloog. Na zijn afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam was hij van 1988 tot 1995 (gast)medewerker van de vakgroep Cariologie en Endodontologie van ACTA. Thans voert hij een fulltime endodontische praktijk. Tot medio 2010 was hij hoofdredacteur van het tijdschrift TandartsPraktijk; Michiel de Cleen is medeauteur van het standaardwerk Endodontologie en van  zijn hand verschijnen regelmatig publicaties op het gebied van de endodontologie. Hij gaf talloze lezingen en cursussen in binnen- en buitenland.

 

Titel
Tandletsels: nu behandelen voor een mooie toekomst


Samenvatting
Tandletsels dienen zich onverwacht en in vele gedaantes aan, waardoor het moeilijk is om ervaring in de behandeling ervan op te doen. En dat terwijl een goede diagnostiek, juiste indicatie en correcte behandeling essentieel zijn voor een goed behandelresultaat. In zijn lezing zal Michiel de Cleen stilstaan bij tandletsels in de algemene tandartspraktijk. Wat komt vaak voor en wat is zeldzaam? Wanneer wel een kanaalbehandeling en wanneer juist niet? Resorptie: kansloos of kansrijk? Allemaal vragen die in deze lezing beantwoord worden. Rijk geïllustreerd met eigen casuïstiek en met lange follow-up. Een must voor iedere tandarts!