Marijn Créton

Marijn CretonDr. Marijn Créton is tandarts-maxillofaciaal prothetist en sinds 2000 verbonden aan het UMC Utrecht. Tussentijds was zij werkzaam als docente aan de Internationale Universiteit van Barcelona te Spanje (2003-2004). Haar klinische werkzaamheden in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Utrecht bestrijken het volledige werkgebied van de bijzondere tandheelkunde, waarbij de aangeboren afwijkingen zoals schisis en oligodontie en oncologie haar bijzondere interesse hebben. Daarnaast startte zij in 2006 een parttime verwijspraktijk. In juli 2012 promoveerde zij op een proefschrift: ‘Severe hypodontia: dental, dentofacial, osseous and genetic aspects.’ Sinds 2008 is ze bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische tandheelkunde.

Titel
Klinische beslissingen in complexe gevallen

Samenvatting
Als tandarts wordt u dagelijks gevraagd om klinische beslissingen te nemen, in meer of minder complexe situaties. Behandeling van bijzondere patiënten, maar ook van patiënten met aangeboren afwijkingen brengt specifieke problematiek met zich mee.  In deze lezing zullen wij ingaan op de behandelstrategieën bij deze patiëntengroepen. We zullen ons aan de hand van casuïstiek richten op de restauratieve-prothetische, alsmede op de chirurgische aspecten van de behandeling. Helaas blijkt de behandeling van deze patiëntengroep in de praktijk niet altijd succesvol. Is het mogelijk om te voorspellen in welke gevallen problemen kunnen worden verwacht?