Kaapstad 2015 – cursusprogramma

zebra 34Programma Tandheelkunde up-to-date Zuid-Afrika 2015

Maandag (hele dag)  23-11-2015

09:00 tot 12:30        …. trauma: waar endo en paro samenkomen (Dick en Joerd)

09:00 -10:30             De uitdagingen bij trauma

Dentoalveolaire trauma’s gaan gepaard met allerlei uitdagingen en de schade aan het parodontium en pulpa wordt pas jaren later evident. Tijdens deze presentatie bespreken we alle soorten trauma van contusie en glazuurinfractie tot en met avulsie. Naast het beoordelen van de schade aan het endodontium en het parodontium en het geven van eerste hulp, bespreken we ook de bijkomende problematiek van de uitdagingen als resorpties.

10:30 – 11:00            koffie / thee

11:00 – 12:30           omgaan met de uitdagingen

We bespreken de verschillende behandelmogelijkheden. Dit is van open apex behandelen met MTA tot en met eenvoudige en uitgebreide resorpties. Hoe behandel je praktisch nou de verschillende soorten resorpties? Daarnaast kijken we naar esthetische zaken als intern en extern bleken.

13:30 tot 16:30        …. autotransplantaten:   (Dick en Joerd)

13:30 – 14:30           Ondanks het succes van implantaten is er een groot nadeel. Ze bezitten geen parodontaal ligament. Autotransplantaten daarentegen, wanneer beschikbaar, hebben wel een natuurlijke verbinding met bot. Vragen zijn dan: wat is de indicatiestelling voor autotransplantaten en wat is het succespercentage historisch gezien. Zijn de factoren die het succes bepalen en hoe ziet het protocol voor het autotransplanteren eruit? Hoe ga je endodontisch om met de autotransplantaten? Aan de hand van casuïstiek worden de verschillen insteken besproken.

14:30 – 15:00           koffie / thee

15:00 – 16:30           De literatuur beschrijft dat autotransplantaten “operator sensitive” zijn. Dat zou de indicaties kunnen beperken. Wat zijn de moderne mogelijkheden voor autotransplantaten? Gebruik makend van voorbeelden wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn om met computerplanning het proces eenvoudiger te maken.

Dinsdag (halve dag) 24-11-2015                    

09:00 tot 12:30        ……. endo, paro, ortho of implantaat?

09:00 – 10:30            Endo of implantaat? (Dick en Joerd)

Behoud van een eigen dentitie is de kern van de endodontologie en parodontologie. Wat zijn de grenzen wat we nog kunnen met eigen gebitselementen? Zowel op endodontisch maar ook op parodontologisch gebied wordt een overzicht gegeven van wat de grenzen zijn en wat de mogelijkheden zijn om nog zo lang mogelijk gebitselementen te behouden. Bij het bereiken van de grenzen zijn er nog mogelijkheden als klinische kroonverlenging, orthodontische extrusie. Van beiden worden klinische casussen besproken.

10:30 – 11:00           koffie / thee

11:00 – 12:30           Orthodontie en parodontologie vullen elkaar aan. (Dick)

“… Sinds ik samenwerk met een orthodontist, doe ik veel minder paro….”. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk gemaakt wat deze twee vakgebieden voor elkaar kunnen betekenen in behandelingen.

Woensdag (halve dag) 25-11-2015      

09:00 tot 12:30       …….teamwork bij uitgebreide behandelingen en nieuwe ontwikkelingen

09:00 – 10:30           …… CBCT en nieuwe ontwikkelingen (Joerd)

Sinds de introductie van de CBCT zijn er nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek en behandelplanning. In deze presentatie worden verschillende mogelijkheden van de CBCT en aanvullende technologie besproken aan de hand van casuïstiek. Tevens kijken we naar de nieuwe ontwikkelingen bij de CBCT’s en hoe de nieuwe generatie apparaten al weer veel meer kunnen bieden dan de eerste generatie toestellen.

10:30 – 11:00           koffie / thee

11:00 – 12:30           Teamwork bij uitgebreide behandelingen. (Dick)

Door het toenemen van de mogelijkheden in de tandheelkunde wordt teamwork steeds belangrijker om het maximale resultaat te bereiken. Dergelijke (interdisciplinaire) samenwerking heeft wel uitdagingen niet alleen voor de patiënt maar ook voor de betrokken behandelaren. Aan de hand van individuele planningen van verschillende patiënten zal vanuit de verschillende disciplines aangegeven worden wat hun aandeel kan zijn bij uitgebreide behandelingen. 

Dick Barendregt

FlynthDick Barendregt studeerde in 1988 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1991 startte hij met zijn Post Academische opleiding in de parodontologie aan het ACTA. Deze opleiding rondde hij in 1994 af. In 1996 werd door hem de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht. Daar houdt hij zich naast de parodontologie bezig met de implantologie als Implantoloog (NVOI). De laatste 17 jaar is in dat kader de nadruk komen te liggen op patiënten behandeling in een interdisciplinair teamverband (Proclin) met collega tandartsen zoals orthodontisten, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici. Op 4 november 2009 promoveerde op zijn proefschrift “Probing around teeth” aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende postacademische cursussen en doceert binnen de Post Graduate opleiding voor Parodontologie

Joerd van der Meer

Joerd2014MedResJoerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Sinds 1995 is hij parttime medewerker van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde te Assen. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. In samenwerking met de afdelingen Endodontologie van de ACTA en de KUN heeft hij het onderwijs “Endodontologie” van de Tandheelkundige opleiding van de RUG vormgegeven. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling “Endodontologie” van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende 2 dagen in de week. Sinds januari 2002 parttime werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij in 2015 hoopt te promoveren. Tevens is hij sinds 2009 “Honorary Research Associate” bij het “University College of London Eastman Dental Institute”.

Schrijf u hier in