James Huddleston Slater

Foto James Huddleston SlaterJames J.R. Huddleston Slater (30/01/1972) studeerde in 1997 af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Daarna was hij als AIO verbonden aan de afdeling Orale Functieleer van het ACTA. In 2003 promoveerde hij op het proefschrift “Recognition, prevalence, and risk factors of internal derangements of the temporomandibular joint”. Sinds dat jaar is hij ook geregistreerd als tandarts-gnatholoog.

Hij verruilde in 2002 zijn werkzaamheden op ACTA voor een eigen praktijk in het centrum van Amsterdam. Daarnaast werkte hij voor het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en tevens voor de “Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam”. Sinds mei 2006 is hij fulltime verbonden aan zowel het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als ook het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM). In juni 2007 heeft hij de opleiding Klinische Epidemiologie aan de Vrije Universiteit (EMGO) afgerond. Voorts is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) en tevens bestuurslid van de stichting Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde-Noord Nederland.

Titel: Zicht op pijn

Samenvatting
De tandarts en mondhygiënist worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met pijn. Gelukkig zijn diagnose en behandeling in de meeste gevallen trefzeker. Een valkuil is dat de pijnklacht wordt behandeld in de veronderstelling dat er een odontogene oorzaak aan ten grondslag ligt, maar er in werkelijkheid iets anders aan de hand is. Dan wordt het pijnprobleem ineens ‘lastig’ en moet de tandarts putten uit minder alledaagse kennis en kunde. Deze middag gaat over pijnproblemen die zich wat anders presenteren dan gewoonlijk en reikt de deelnemer een in de praktijk toepasbare systematiek aan om op deze problemen gemakkelijk vat te krijgen. Ook wordt aangegeven welke pijnproblemen in de praktijk kunnen worden opgelost en welke het beste naar een specialist kunnen worden verwezen.