Jacques A. Baart

Jacques BaartJacques A. Baart studeerde tandheelkunde in Nijmegen en specialiseerde zich tot kaakchirurg in Amsterdam. Is sindsdien als staflid verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VUmc waar hij chef de poli is en jaren lang werkplekmanager. Is als docent tevens verbonden aan ACTA. Verzorgt veel onderwijs voor studenten, maar ook voor AIOS, bij- en nascholing voor tandartsen en huisartsen. Behandelt voornamelijk kinderen met aangeboren en verworven afwijkingen op kaakchirurgisch gebied. Publiceerde enkele tandheelkundige handboeken en ongeveer 140 artikelen in nationale en internationale tijdschriften.

 

Titels
– Doorbraakstoornissen
– Veiligheid voor het tandheelkundig team en de patiënt
– Hij die zonder zonde is…

Samenvatting

Doorbraakstoornissen
Ongeveer 20% van onze patiënten heeft een doorbraakstoornis van één of meer gebitselementen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen impactie en retentie. De behandeling richt zich ook op het verschil in oorzaak. Soms is het verschil tussen impactie en retentie niet zo duidelijk. Indien sprake is van impactie zal het betreffende gebitselement doorbreken wanneer bijtijds de obstructie wordt weggenomen. Bij retentie echter zijn vrijleggen, aanbrengen ligatuur en orthodontische extrusie meestal niet succesvol. Doorbraakstoornissen bij bijzondere ziektebeelden als segmentale odontomaxillaire dysplasie (SOMD), regionale odontodysplasie (ROD) en cleido craniale dysostose (CCD) zijn gebruikelijk. Autotransplantaties, na het verwijderen van de niet doorbrekende ghost teeth, zijn bij SOMD en ROD meestal succesvol. Bij CCD wordt veelal gekozen voor verwijderen van de overtallige gebitselementen in combinatie met gold chains en orthodontische extrusie voor de andere geïmpacteerde/geretineerde gebitselementen.

Veiligheid voor het tandheelkundig team en de patiënt
In het denken van de tandarts moeten veiligheid voor zijn team van medewerkers, hij of zij zelf en veiligheid voor de patiënt voorop staan. Over welk veiligheid spreken we dan? Dat begint al vóór de voordeur: toegankelijkheid van de praktijk, een fietsenrek. Maar ook binnen: drempelvrij, invalidentoilet, poetshoek ook voor kinderen en invaliden? Veiligheid voor de medewerkers: inwerkings programma, functionering gesprekken, externe vertrouwens persoon. Infectiepreventie en Hep B vaccinatie. De medische anamnese en de up date hiervan. Informed consent over de behandeling en de kosten. In groepspraktijken: wie is de hoofdbehandelaar en hoe draag je een behandeling over? Wat verstaan we onder instrumentele veiligheid? Hoe voorkom je medicatiefouten? Hoe is de klachtenprocedure geregeld? Hoe ziet het patiëntendossier er uit en hoe worden documenten beheerd… en door wie? Heeft de praktijk een keurmerk?

Hij die zonder zonde is …
Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Overal gaat wel eens wat mis. Van buiten af wordt dan gevraagd of de kwaliteit van het werk is wat mag worden verwacht van een “redelijk bekwame tandarts algemeen practicus”. Maar wie is die redelijk bekwame tandarts? Een rapportcijfer 6 ½  of 8 ½? Wie kan dat beoordelen? Een andere algemeen practicus of een specialist: endodontoloog, paro-, gnato, paedodontoloog? Een orthodontist of een kaakchirurg? Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen. Iedereen begaat wel eens een faux pas, hij die gemiddeld een 9 scoort, maar ook hij die langs het randje van een zes balanceert. De misstap staat misschien niet op zichzelf. Zelfkritiek is belangrijker en effectiever dan incidentele kritiek van buitenaf. Evalueer elke grote behandeling. Het behandelplan is belangrijk, maar een gezamenlijke evaluatie is leerzamer. Deze voordracht laat zien waarmee de kaakchirurg wordt geconfronteerd vanuit de algemene praktijk en hoe hij dit oplost.