Gert Meijer

Gert MeijerNa de voltooiing van zijn tandartsexamen cum laude bleef Gert Meijer tot 1982 hij parttime verbonden aan de afdeling Partiële Prothetiek en afdeling Röntgenologie van de Universiteit Tandheelkunde te Utrecht. Vanaf 1980 tot 1992 was hij werkzaam in de algemene praktijk te Gorinchem. In 1989 kwam hij parttime in dienst bij de afdeling Bijzondere Tandheelkunde te Utrecht. Van 1992 tot 1996 werd hij in Utrecht opgeleid tot specialist in de Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift  “Flexible Bone Bonding Implants”. Tussen 1996 en 2006 werkte hij als staflid aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht, waarbij hij zich toelegde op bottransplantatie-technieken en biomaterialen in combinatie met tissue engineering. Hierbij functioneerde hij als chef de polikliniek en later als coördinator van het Universitair Centrum voor Reconstructie & Implantologie, als ook van de afdeling Maxillo-Faciale Prothetiek. Vanaf 1 september 2006 was hij zowel verbonden als Universitair-Hoofd-Docent aan de afdeling Parodontologie & Biomaterialen, als mede aan de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie van het Radboud UMC te Nijmegen. Sedert 1 maart 2010 is  hij  benoemd tot Hoogleraar Orale Implantologie en hoofd van de vakgroep Implantologie & Parodontologie. In deze functie begeleidt hij promovendi. Binnen de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtchirurgie is hij mede verantwoordelijk voor de reconstructieve kaakchirurgie. Hij publiceerde meer dan 100 nationale en internationale artikelen en is coauteur van het boek “Implantaten in partieel dentate situaties”.

Titel
Successen en moeizaam behaalde resultaten

Samenvatting
Als tandarts wordt u dagelijks gevraagd keuzes te maken in complexe en minder complexe gevallen. Daarbij maakt u keuzes die evidence based zijn. Of baseert u zich op het best beschikbare bewijs? Dan levert u immers kwaliteit, toch? U wordt uitgenodigd mee te denken over complexe problemen op restauratief en chirurgisch terrein. U maakt kennis met de impact van 3-D diagnostiek, waardoor de oorzaak van een klinisch probleem soms pijnlijk duidelijk wordt. Helaas zijn niet alle behandelingen even succesvol. Waren problemen te voorzien en waar liggen de oplossingen? Herkenbare missers worden openhartig besproken en toegelicht. Tijdens rechtszaken zal de rechter zich afvragen of de tandarts als gemiddeld bekwaam tandarts en conform de professionele standaard gehandeld heeft. Hoe zou u oordelen?