Derk-Jan Jager

Derk-Jan JagerDerk-Jan Jager is afgestudeerd in 2005 aan de RijksUniversiteit Groningen. In 2012 is hij gepromoveerd op een onderzoek op het gebied van tanderosie. In dit onderzoek werden zowel factoren die een rol spelen in het ontstaan van als factoren die bescherming bieden tegen tanderosie onderzocht.

Op dit moment is hij werkzaam bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis Groningen en de algemene praktijk te Heino. Sinds eind augustus is hij ook werkzaam bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) te Amsterdam en de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VUmc. Tevens is hij nog als docent betrokken bij het UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Zijn interesse gaat uit naar de uitgebreide restauratieve tandheelkunde, implantologie en de orale pathologie. Zijn huidige onderzoek richt zich op de orale complicaties ten gevolge van oncologische behandelingen en aandoeningen zoals het Syndroom van Sjögren en xerostomie.

Titel: Tanderosie, de stand van zaken. Wat is er bekend en wat is er mogelijk?

Samenvatting
In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek met betrekking tot het ontstaan van en de bescherming tegen tanderosie. Onder andere wordt de effectiviteit van verschillende mogelijke beschermende producten besproken. Deze informatie is van belang bij het doelmatig voorkomen van overmatige slijtage ten gevolge van zuren. Naast tanderosie veroorzaakt door voeding wordt er ook stilgestaan bij de slijtage veroorzaakt door de inwerking van maagzuur en tanderosie bij de medisch gecompromitteerde patiënt. Bijvoorbeeld de xerostomie patiënt. Ter afsluiting zullen een aantal behandelstrategieën worden besproken. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel directe als indirecte technieken.