Walter van Driel

Gedurende de periode 1985-2005 is Walter van Driel universitair docent van de afdeling cariologie, endodontologie en pedodontologie (CEP) geweest waarin hij zowel het doctorale onderwijs als de post-doctorale opleiding endodontologie mede heeft verzorgd. Tevens gaf hij namens de afdeling CEP het PAOT-onderwijs in de endodontologie. Ook geeft hij frequent lezingen en cursussen in binnen- en buitenland voor diverse congresorganisaties. De behandeling van endodontische complicaties en het voorkomen ervan staan daarbij meestal centraal.

Walter heeft sinds 1986 een verwijspraktijk voor endodontologie, op dit moment uitgevoerd in De Haag. Onlangs heeft hij samen met Michaël Smulders een cursuscentrum opgericht in Den Haag: het Centre for Innovative Dental Education (CIDE).