Sjoerd Smeekens

Dr. Sjoerd Smeekens studeerde in 1997 af aan de universiteit van Nijmegen. Van 1999 tot 2002 werkte hij als assistent professor en van 2002 tot 2005 als associate professor aan de afdeling voor reconstructieve tandheelkunde in Bazel (CH). In 2005 volgde de benoeming tot associate professor aan de universiteit van Freiburg (DE),

waarbij hij als hoofd van het “postgraduate program” verantwoordelijk was voor de opleiding van stafleden, postgraduate tandartsen en het studentenonderwijs. In 2006 behaalde hij de Zwitserse specialisatie in de reconstructieve tandheelkunde (parodontologie, implantologie, TMD en prothetiek, SSRD) en in 2008 volgde de Duitse specialisatie in de prothetische tandheelkunde en materiaalkunde (DGPRO). Sinds het afronden van zijn promotieonderzoek in de parodontologie in Freiburg, heeft hij een praktijk voor Reconstructieve Tandheelkunde in Nederland en geeft nascholing binnen deze integrale tandheelkundige specialisatierichting. In 2009 is hij benoemd tot visiting professor, universiteit van Pennsylvania (USA). Sinds 2010 is hij bestuurslid van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) en werkzaam als extern docent aan de afdeling Orthodontie van de Radboud Universiteit Nijmegen. In oktober 2010 is hij door de European Prosthodontic Association (EPA) officieel erkend als specialist in prosthodontics.