Ronnie Goené

Ronnie J. Goené studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen is hij van 1975 tot 1993 werkzaam geweest in een algemene (groeps)praktijk, waarvan hij één van de oprichters was. Zijn interesse in het fundament van tanden en kiezen vormde niet alleen een reden zich te specialiseren in de parodontologie maar ook om, -samen met anderen-, in 1985 de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam op te richten, waar patiënten op verwijzing worden behandeld, voor zowel parodontale problematiek als ook voor rehabilitatie met behulp van implantaten.  De afgelopen 10 jaar houdt hij zich vooral bezig met ontwikkelen van interdisciplinaire behandelstrategieën ten behoeve van patiënten met complexe tandheelkundige problemen.

Ronnie  J. Goené is als staflid verbonden aan de afdeling Mondziekten & Kaakchirurgie van het ACTA /VUmc in Amsterdam (2005 –   ).

Hij is oud bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) (1979-1990) en van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) (1995-2009). In 2010 is hij benoemd tot erelid van deze vereniging. Thans maakt hij deel uit van de commissie Postacademisch Onderwijs Implantologie van de NVOI.

Van zijn hand zijn publicaties verschenen op het gebied van de parodontologie en implantologie en hij geeft frequent voordrachten en cursussen in binnen en buitenland op het  gebied van de implantologie.