Isaac van der Waal

Na in 1968 als tandarts in Utrecht te zijn afgestudeerd, een verblijf van enkele jaren in de Verenigde Staten en een opleiding tot kaakchirurg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (opleider prof.dr. W.A.M. van der Kwast), volgde in 1979 benoeming tot hoogleraar Orale Pathologie aan destijds de Vrije Universiteit, thans ACTA, te Amsterdam.

Vanaf 1989 tot medio 2011 is Van der Waal hoofd geweest van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VU medisch centrum/ACTA. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan thans uit een combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.