Jan Smeekens

Jan Smeekens studeerde af als één van de eerste tandartsen van de Nijmeegse signatuur; een opleiding die uitgerekend dit jaar een halve eeuw oud is. Als ervaring meetelt, ….!! Na een periode als militair dienstplichtig tandarts was hij een aantal jaren werkzaam in een zeer inspirerende praktijk in Zwitserland.

Vanaf 1971 was hij onafgebroken verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en wel op verschillende afdelingen: eerst Prothetische Tandheelkunde en later Parodontologie, o.a. resulterend in ruim 25 jaren paro-nascholingscursussen in zowel binnen- als buitenland.

Daarnaast waren zijn favoriete onderwijsactiviteiten m.n. gericht op het internationale Masters-programma Parodontologie/Implantologie en op Parodontologie-keuzeblokstudenten van het laatste studiejaar; de juiste doelgroepen voor zijn visie om deze deelgebieden als onmisbare “tools” te integreren in planning en uitvoering van behandelingen om een optimaal tandheelkundig einddoel te bereiken. In deeltijd voerde hij een “Verwijspraktijk voor Parodontologie, Implantologie en Reconstructieve Tandheelkunde”. Sinds 2006 coördineert hij een pretentieuze opleiding voor tandartsen, die zich willen bekwamen in zijn integrale concept van “Comprehensive Dentistry”.

1990) en van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) (1995-2009). In 2010 is hij benoemd tot erelid van deze vereniging. Thans maakt hij deel uit van de commissie Postacademisch Onderwijs Implantologie van de NVOI.

Van zijn hand zijn publicaties verschenen op het gebied van de parodontologie en implantologie en hij geeft frequent voordrachten en cursussen in binnen en buitenland op het  gebied van de implantologie.