Betalen en annuleren

Betalen en annuleren

Na inschrijving heeft de cursist een bedenktijd van 14 dagen en kan de cursus kosteloos geannuleerd worden.

Annulering door cursist

De cursist dient de inschrijvingskosten na ontvangst van de factuur te voldoen. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Bij late inschrijving dienen de inschrijvingskosten uiterlijk de dag vóór de start van het congres betaald te zijn.

Deelname kan binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tot 6 weken voor congres is de cursist 50% van de congreskosten verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor congres is de cursist 100% van de congreskosten verschuldigd.

Mocht de cursist willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van het congres. Het inschrijvingsbedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden, vervalt het recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering door Dental-Education

Dental-Education behoudt zich het recht voor om (een gedeelte van) de cursus te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij te weinig inschrijvingen of bijvoorbeeld bij calamiteiten. De cursist ontvangt dan het betaalde inschrijfgeld volledig retour. Bij gedeeltelijke annulering wordt een evenredig deel van het inschrijfgeld geretourneerd.