Dental Education – Tandheelkunde up to Date

cropped-Up-to-Date-Maastricht-201226.jpg

Dental Education stelt zich ten doel congressen en nascholingscursussen met een hoog wetenschappelijk en informatief gehalte te organiseren in een prettige omgeving. Als congresorganisator verkreeg Dental Education een goede naam met gevarieerde sociale programma’s, actuele en relevante cursusprogramma’s die gepresenteerd werden door de beste sprekers.

maastricht

Maastricht 2019

Tandheelkunde up to date in Maastricht. Deze cursus organiseren we ieder jaar in het aan de Maas gelegen Crowne Plaza hotel Maastricht en garandeert u niet alleen KRT punten maar ook Maastrichtse gezelligheid rondom deze kleinschalige cursus.

De 13e cursus vindt plaats op 12, 13 en 14 september 2019.

Verplichte bij- en nascholing nadert snel

(overgenomen uit Nederlands tandartsenblad oktober 2017)

wolter brand

Daar waar tandheelkundig specialisten allang een verplichting tot het volgen van bij- en nascholing hebben, blijven de tandartsen tot nog toe achter. Maar daar komt snel verandering in, als het aan de KNMT ligt. De tijd is er rijp voor, kijk alleen al hoeveel tandartsen zich bij het Kwaliteitsregister hebben ingeschreven”, zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. “Dat zijn er inmiddels bijna vijfduizend. En ook buiten het KRT zijn er heel veel tandartsen die aan bij- en nascholingsactiviteiten deelnemen. Alles bij elkaar gaat het om 94 procent van de tandartsen, van de overige zes procent is het niet bekend.“

Het overgrote deel van de beroepsgroep volgt dus met enige regelmaat bij- en nascholing, constateert de KNMT-voorzitter, sinds zijn aantreden in 2016 een warm pleitbezorger voor het opnemen van een bij- en nascholingseis in het kader van herregistratie. “De KNMT zette voorheen in op het stimuleren van vrijwillige deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten”, aldus Brands. “Daarmee is veel bereikt. Die vrijwilligheid wordt nu losgelaten. Niet van de een op de andere dag, het was een proces waarbij goed naar de leden is geluisterd.”

Inmiddels is het gros van de KNMT-leden voorstander van verplichte bij- en nascholing. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een ledenraadpleging in 2016, waarin veel KNMT-leden aangaven dit vanzelfsprekend te vinden. En op één van de laatste Algemene Vergaderingen was men zelfs unaniem voorstander, geeft Brands als tweede voorbeeld. “Inderdaad, tijden veranderen. “

Brands woorden worden gestaafd door de resultaten van een enquête onder een kleine 2.700 tandartsen die het KRT onlangs in het kader van zijn tienjarig jubileum hield. Bij- en nascholing zou voor alle tandartsen een voorwaarde moeten zijn voor BIG-registratie, vindt bijna driekwart van de bij het KRT geregistreerde tandartsen. Van de niet-KRT-geregistreerde deelnemers aan de enquête vindt bijna de helft dat bij- en nascholing verplicht moet worden voor BIG-herregistratie.

Aan die wens geeft politiek Den Haag inmiddels gehoor. Bij het ministerie van VWS wordt gewerkt aan een voorstel om in de Wet BIG voor alle BIG-geregistreerde beroepen op te nemen dat het volgen van bij- en nascholingsactiviteiten onderdeel wordt van de vereisten om iedere vijf jaar te kunnen worden geherregistreerd. In een aparte Algemene Maatregel van Bestuur worden vervolgens per beroepsgroep de normen vastgelegd. De verplichte bij- en nascholing moet per 1 januari 2019 ingaan en heeft zodoende gevolgen voor de herregistratie vanaf 1 januari 2024.